Προϋποθέσεις Χρήσης – Προσωπικά Δεδομένα

Εισαγωγή

To website (ιστοσελίδα) soeasy.com.gr αποτελεί την ηλεκτρονική παρουσία της εταιρίας «ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ ΛΙΦΤ ΑΕΕΕΒΕ» που εφεξής θα καλείται ως «Εταιρία», Κατασκευή ανελκυστήρων, με Α.Φ.Μ: 094457560, Δ.Ο.Y: ΑΘΗΝΩΝ ΦΑΕ, με έδρα στην Ελλάδα, και συγκεκριμένα Ικαρίας 2, 144 51 Μεταμόρφωση Αττικής, Τηλ: +30 210 2842018.

Οι παρακάτω όροι χρήσης αποσκοπούν στο να διατυπώσουν με σαφήνεια τους όρους που διέπουν τις σχέσεις της εταιρίας με τον εκάστοτε πελάτη, χρήστη ή επισκέπτη του site. Οι χρήστες/επισκέπτες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις που διέπουν την χρήση του δικτυακού τόπου. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης/επισκέπτης διαφωνεί με τους όρους αυτούς, καλείται να μην κάνει χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου. Οι παρόντες γενικοί όροι χρήσης του εταιρικού site, που διέπουν τις σχέσεις της εταιρίας με τον εκάστοτε πελάτη, χρήστη ή επισκέπτη, έχουν ορισθεί βάσει του Νόμου 2251/1994 περί «Προστασίας Καταναλωτών» και τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679 περί προσωπικών δεδομένων.

Όροι χρήσης και μεταβολές

Παρακαλούμε, προτού επισκεφθείτε ή χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα της “Εταιρίας” μας, διαβάστε προσεχτικά τους ακόλουθους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης. Σε περίπτωση διαφωνίας με οποιονδήποτε όρο ή προϋπόθεση, ο χρήστης οφείλει να μην κάνει χρήση της ιστοσελίδας soeasy.com.gr. Εφόσον επιλέξετε να επισκεφθείτε ή να κάνετε χρήση της ιστοσελίδας μας, ισοδυναμεί με το ότι έχετε διαβάσει, ότι έχετε κατανοήσει και ότι είσαστε απολύτως σύμφωνοι με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις Χρήσης της συγκεκριμένης Ιστοσελίδας. Οι κάτωθι «όροι και προϋποθέσεις χρήσης», ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου του διαδικτυακού μας τόπου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα της εταιρίας.

Η “Εταιρία” διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει ή να τροποποιεί τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση της ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς ειδοποίηση των χρηστών /συνδρομητών. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης θα τίθενται σε ισχύ αμέσως, με την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα.

Κάθε χρήση της ιστοσελίδας soeasy.com.gr κατόπιν ανηρτημένης αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους του χρήστη/συνδρομητή των αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών.

Η “Εταιρία” μπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να καταγγείλει, αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας υπηρεσιών, παρουσίασης ή περιγραφής οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας.

Πνευματική/βιομηχανική Ιδιοκτησία

Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά επωνυμιών, διακριτικών τίτλων, ονομάτων, εμπορικών σημάτων, διακριτικών γνωρισμάτων, διασχηματισμών, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων που ανήκουν στην “Εταιρία” αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της “Εταιρίας” και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, “φόρτωση (download)”, μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της “Eταιρίας”για οποιοδήποτε σκοπό εμπορικό ή μη.

Ό,τι άλλο αφορά τρίτους και περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα soeasy.com.gr αποτελεί κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τους, ανάγεται δε σε δική τους ευθύνη και ουδόλως έχει να κάνει με την ιστοσελίδα της εταιρίας.

Περιορισμός Ευθύνης

Η “Εταιρία” σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για την κάλυψη αξιώσεων τρίτων, οποιασδήποτε φύσης, οι οποίες τυχόν προκύψουν σε σχέση με τη χρήση, την αντιγραφή, ή την παραποίηση της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας από τρίτα μη εξουσιοδοτημένα από την “Εταιρία” πρόσωπα, ανεξαρτήτως εάν η “Εταιρία” είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.

Δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα, ή άλλα επιζήμια συστατικά, επίσης δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή/και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους, λαμβάνει όμως όλα τα απαραίτητα μέτρα προς αποφυγή τους. Η τελική ευθύνη διασταύρωσης των πληροφοριών οι οποίες αναφέροντα στο soeasy.com.gr, βαραίνει αποκλειστικά τον χρήστη/επισκέπτη της ιστοσελίδας.

Χρήση στοιχείων Πιστωτικών/Χρεωστικών καρτών, αριθμών τραπεζικών λογαριασμών

Η “Εταιρία” σε καμία περίπτωση δεν ζητά τα στοιχεία της Πιστωτικής ή χρεωστικής σας κάρτας ή τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού. Επιπλέον τα ανωτέρω στοιχεία δεν είναι απαραίτητα για περιήγηση στο soeasy.com.gr. Επίσης το soeasy.com.gr δεν ζητά ποτέ στοιχεία καρτών και λογαριασμών μέσω ενημερωτικών καμπανιών (newsletter), οι οποίες είναι ένας από τους τρόπους επικοινωνίας μας με τον χρήστη/επισκέπτη του δικτυακού τόπου αλλά και της υπηρεσίας ενημερωτικών καμπανιών. Τέλος οι εκπρόσωποι του soeasy.com.gr δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να ζητήσουν τα στοιχεία της Πιστωτικής σας κάρτας μέσω τηλεφωνικής ή άλλης επικοινωνίας.

Στην περίπτωση που τέτοια στοιχεία σας ζητηθούν εκ μέρους της «εταιρίας» θα πρέπει να εκλαμβάνονται από εσάς τους χρήστες/επισκέπτες του soeasy.com.gr ως παραπλανητικές και παράνομες μέθοδοι απόσπασης προσωπικών στοιχείων, που ουδεμία σχέση έχουν με την εταιρεία. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να ενημερώνετε την «εταιρία» τηλεφωνικά ή μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@soeasy.com.gr η οποία αποτελεί την επίσημη ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας του soeasy.com.gr.

Προσωπικά Δεδομένα

Διασφαλίζει (στα πλαίσια ασφαλείας που παρέχουν οι πάροχοι των αντίστοιχων υπηρεσιών) την ασφαλή περιήγηση των χρηστών επισκεπτών του soeasy.com.gr, διαθέτοντας σύστημα Secure Shell Layer (SSL). Είναι το χαρακτηριστικό https:// στην αρχή των link όλων των σελίδων του δικτυακού μας τόπου.

Η “Εταιρία” στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να ακολουθήσει απαρέγκλιτα τις αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται από τους σχετικούς νόμους και διεθνείς συμβάσεις, εφαρμόζει μία ποικιλία μέτρων ασφαλείας για την διατήρηση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των πελατών της.

Η «εταιρία» λαμβάνει προσωπικά δεδομένα μόνο μέσα από τις φόρμες επικοινωνίας του soeasy.com.gr. Δεν κρατά αντίγραφα αυτών των στοιχείων σε βάση δεδομένων (database) στον δικτυακό της τόπο soeasy.com.gr.

Η «εταιρία» λαμβάνει κάθε θεμιτό μέσο προστασίας έναντι κακόβουλων ενεργειών ώστε να διασφαλίσει πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα. Οι πληροφορίες φυλάσσονται σε ασφαλές δίκτυο και είναι προσβάσιμες μόνο από έναν πάρα πολύ περιορισμένο αριθμό ατόμων που έχουν εξουσιοδότηση για την χρήση και τυχόν επεξεργασία τους.

Η «εταιρία» δεσμεύεται να μην αποκαλύψει σε τρίτους, τα στοιχεία των πελατών της καθώς και τις συναλλαγές αυτών, εκτός εάν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τους ίδιους, ή εάν αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.

Για περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήση, παρακαλούμε επισκεφθείτε ( το link που θα παραπέμπει στην ενότητα προσωπικά δεδομένα), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των όρων χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας.

Ευθύνη Χρήστη

Οι χρήστες/συνδρομητές της ιστοσελίδας soeasy.com.gr, αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν αυτήν για δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους, οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι άσεμνο, παράνομο, συκοφαντικό, βλαβερό, χυδαίο, απειλητικό, δυσφημιστικό, προσβλητικό και καθ’ οιονδήποτε τρόπο αντίθετο στα χρηστά ήθη, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές και άλλες διακρίσεις, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ή δεν δικαιούται να μεταδώσει σύμφωνα με τη νομοθεσία ή με συμβατική απαγόρευση (όπως εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφτηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται με συμφωνίες εμπιστευτικότητας), που παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό απόρρητο, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, παραβιάζει με οποιοδήποτε τρόπο την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τις διατάξεις αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο ή αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Σε κάθε περίπτωση και με την επιφύλαξη όσων αναφέρονται παραπάνω, ο χρήστης/συνδρομητής έχει τη δυνατότητα να ενημερώνει τρίτους (ενδεικτικά μέσω e-mail, facebook, twitter κ.λπ.) για τις προσφορές που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας.

Σε περίπτωση, που η Εταιρεία εμπλακεί σε οποιουδήποτε είδους αντιδικία, για λόγους που οφείλονται στην παράβαση των υποχρεώσεων του επισκέπτη, ο τελευταίος θα ευθύνεται απέναντι στην εταιρεία και οφείλει να την αποζημιώσει.

Νομοθεσία και εφαρμοστέο δίκαιο

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω της “Εταιρίας” διέπονται από το ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο σχετικά με τη λειτουργία ιστοτόπων.

Για κάθε διαφορά η οποία θα προκύψει μεταξύ, της “Εταιρίας” και των χρηστών/επισκεπτών ή πελατών, θα είναι αρμόδια τα δικαστήρια των Αθηνών και θα εφαρμόζεται το ελληνικό δίκαιο, όσον αφορά την εκτέλεση, εφαρμογή, ερμηνεία, χρήση, παρουσίαση, αντιγραφή της παρούσας εταιρικής ιστοσελίδας ή εξ αφορμής της.

Εάν κάποιος από τους παρόντες όρους κριθεί άκυρος ή ακυρώσιμος, παύει να ισχύει, χωρίς να θίγεται η ισχύς των υπολοίπων.

Διαφημίσεις και συνδέσεις με άλλους δικτυακούς τόπους

Η “Εταιρία” μπορεί να αναρτήσει διαφημίσεις σε διαφορετικές τοποθεσίες στο Διαδίκτυο, υπό την προϋπόθεση να καθίσταται σαφές ποια από αυτά τα προϊόντα -υπηρεσίες είναι διαφημίσεις και ποια αποτελούν προσφορές και είναι προς διάθεση. Στις διαφημίσεις της ιστοσελίδας από τρίτα πρόσωπα, δεν θα χρησιμοποιούνται προσωπικά δεδομένα (π.χ. ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) χρηστών- συνδρομητών. Κατά την πλοήγηση στο Διαδικτυακό Τόπο, ενδέχεται να υπάρχουν σύνδεσμοι προς άλλες τοποθεσίες τρίτων προσώπων, συνήθως των Προμηθευτών. Οι σύνδεσμοι αυτοί τίθενται προς δική σας διευκόλυνση και ενημέρωση για τα πρόσωπα στα οποία αφορούν. Η Εταιρία ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενο τους.

Newsletters – Ενημερωτικά Δελτία

Τα newsletters – ενημερωτικά δελτία τα οποία ο επισκέπτης /χρήστης των υπηρεσιών του Διαδικτυακού τόπου λαμβάνει με την εγγραφή του στις λίστες παραληπτών (mailing lists) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της “Εταιρίας” και ως εκ τούτου προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να στην ενότητα Προσωπικά δεδομένα.

Η “Εταιρία” δεν αποθηκεύει σε καμία περίπτωση email διευθύνσεις σε βάση δεδομένων (database) στον ιστότοπο soeasy.com.gr. Επίσης δεν κάνει κανενός είδους συσχετισμό των email με άλλα στοιχεία όπως όνομα, επίθετο, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση κ.λπ. Η μοναδική πληροφορία η οποία συλλέγεται για τις λίστες ενημερωτικών δελτίων (newsletter) είναι ανώνυμη και τέτοια αντιμετωπίζεται.

Μέσω των ενημερωτικών του δελτίων, το soeasy.com.gr, δίνει τη δυνατότητα διαγραφής οποιαδήποτε στιγμή μέσω ειδικού συνδέσμου (διαγραφής/unsubscribe) στο τέλος κάθε ενημερωτικού δελτίου (email).

Πολιτική Cookies

Η “Εταιρία” για να μπορεί να προσφέρει στους χρήστες/επισκέπτες του ιστότοπού της υψηλού επιπέδου πληροφορίες και αναβαθμισμένη πλοήγηση στις σελίδες του (user experience), χρησιμοποιεί Cookies. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη/επισκέπτη. Δεν επηρεάζουν σε καμία περίπτωση την λειτουργία του υπολογιστή. Αποθηκεύονται μόνο ώστε να δώσουν τη δυνατότητα στην “Εταιρία” να κρατά στατιστικά στοιχεία επισκεψιμότητας του ιστότοπου soeasy.com.gr. Στην περίπτωση που ο χρήστης/επισκέπτης δεν επιθυμεί την αποθήκευση και παροδική χρήση των Cookies από τον ιστότοπο soeasy.com.gr, θα πρέπει να διακόψει την περιήγησή του σε αυτόν. Η συνέχιση της περιήγησης, σημαίνει αποδοχή της αποθήκευσης και παροδικής χρήσης των Cookies.

Η “Εταιρία” αναγνωρίζοντας τη σημασία της τήρησης όλων των απαραίτητων νόμιμων διαδικασιών που σχετίζονται με την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων, δεσμεύεται όσον αφορά στην εξασφάλιση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων που συλλέγει σχετικά με τους χρήστες της ιστοσελίδας του soeasy.com.gr. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών/συνδρομητών, διασφαλίζονται ως απόρρητες.

Κρυπτογράφηση

Από την έναρξη έως τη λήξη της σύνδεσή σας με τον ιστότοπο soeasy.com.gr, όλη η περιήγηση των χρηστών/επισκεπτών κρυπτογραφούνται με βάση το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL 128-bit. Είναι το χαρακτηριστικό https:// στην αρχή των link όλων των σελίδων του δικτυακού μας τόπου.

Επίδειξη προϊόντων και υπηρεσιών

Η “Εταιρία” μέσω του ιστότοπου soeasy.com.gr, δεν παρέχει δυνατότητα ηλεκτρονικού εμπορίου. Προβάλει απλά προϊόντα και παρεχόμενες υπηρεσίες υποστήριξης αυτών. Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει πληροφορίες και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Στα πλαίσια αυτά δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη σε τιμές και χαρακτηριστικά προϊόντων και υπηρεσιών και δεν μπορεί να εξασφαλίσει, ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές λειτουργίας της ιστοσελίδας ή «ανθρώπινα» λάθη κατά την ενημέρωση/αναγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών κάποιου προϊόντος ή παρεχόμενης υπηρεσίας.

Επικοινωνία με την Εταιρία

Η εταιρία παρέχει τη δυνατότητα στους πελάτες, χρήστες ή επισκέπτες του ιστότοπου soeasy.com.gr, να επικοινωνούν στα τηλέφωνα: +30 210 2836780, μέσω fax: +30 210 2840839 και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: info@soeasy.com.gr.

Διαθεσιμότητα

Βρισκόμαστε πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση για τους παραπάνω όρους αλλά και πληροφορίες σχετικές με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Προσωπικά δεδομένα, συλλογή και χρήση
Διαβάστε περισσότερα για τη συλλογή και χρήση προσωπικών δεδομένων εδώ.

soeasy.com.gr